JEG PRØVER,
OG JEG FORSTÅR

Mission

Sagnlandet Lejres mission er at skabe og formidle viden og forundring om fortidens levevis gennem eksperimental arkæologisk forskning, levendegørelse og undervisning baseret på aktiv deltagelse. Aktiv deltagelse er en hjørnesten i Sagnlandets virke og fremgår af vores mission. Den er inspireret af et gammelt kinesisk ordsprog:

Jeg hører, og jeg glemmer.
Jeg ser, og jeg husker.
Jeg prøver, og jeg forstår.

 

EN FORTID
I EN NUTID
MED EN FREMTID

Vision

Sagnlandet Lejre tilstræber at vise, at historisk indsigt altid kan perspektivere nutidens problemstillinger, samt at vores valg i dag har konsekvenser for dagen i morgen.

Børn og unge er morgendagens kultur- og naturforvaltere. Derfor er vores vigtigste opgave at give børn og unge indsigt i sammenhænge mellem teknologisk innovation, samfundsmæssige forandringer og ændringer i menneske- og natursyn gennem årtusinder. Vi har det udgangspunkt at:

HANDLING uden HOLDNING signalerer LIGEGYLDIGHED, ligesom
HOLDNING uden INDSIGT signalerer FORDOMSFULDHED.

Derfor ser vi historisk indsigt som et stærkt udgangspunkt for børn og unges udformning af fremtidens samfund og værdisæt på. Derfor hedder Sagnlandets vision: ‘En fortid i en nutid med en fremtid.’

 

MANGFOLDIGHED
FORSTÅELSE
ANSVAR

Værdigrundlag

Sagnlandet Lejre formidler historie for børn og voksne i en tid, der præges af globalisering. Hver dag bliver samfundet stedse mere komplekst og multikulturelt. For at begå sig i respektfuld dialog i et sådant samfund, anser vi indsigt i historiske sammenhænge – ikke mindst hos børn og unge – som del af et dannelsesprojekt.

Det viser, at alle mennesker har rødder i en specifik kultur, de er rundet af. Vi er alle historieskabte og historieskabende. Derfor har vi også et ansvar for, hvordan fremtiden skal se ud. Derfor baserer Sagnlandet Lejre sine aktiviteter på et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i følgende nøgleord:

MANGFOLDIGHED – i menneskers kultur, selv- og omverdensforståelse belyst i et historisk perspektiv.

FORSTÅELSE – af sammenhænge mellem kulturel baggrund og natursyn og ressourceudnyttelse.

ANSVAR – for en bæredygtig forvaltning af kultur- og naturarv.