Sagnlandet Lejre søger plantefarvekyndig tekstilhåndværker.

d. 22. april 2021

Dragtværkstedet i Sagnlandet Lejre er landets førende rekonstruktionsværksted indenfor formidling af dragter og tekstilets håndværkshistorie. Selvom det er et meget bredt emne med rigtig mange forgreninger, er hovedfokus på de grundlæggende teknikker som fremstilling af garn, plantefarvning og vævning, samt syning af tøj. I Dragtværkstedet tager vi udgangspunkt i oldtidens tekninkker, men anvender også nyere tids redskaber som spinderokke og horisontale væve. Der formidles mens der arbejdes og dialogen med publikum, børn som voksne, er lige så vigtig som produktionen. Udover plantefarvning af garn til salg, er produktionen i Dragtværkstedet også rettet mod Sagnlandet Lejres interne brug af dragter og boligtekstil.

I Dragtværkstedet har vi gennem mange år haft et tæt forskningssamarbejde med Center for tekstilforskning, Saxo Instituttet, Københavns Universitet og Nationalmuseet.

I Dragtværkstedet vil du indgå i et team med en til to faste kollegaer tilknyttet Dragtværkstedet. Herudover vil du være en del af Sagnlandet Lejres Publikumsafdeling med cirka 50 kollegaer spredt over alle Sagnlandet Lejres forskellige historiske og ikke-historiske afdelinger. Hertil kommer samarbejde med vores frivillige, der hjælper med mange af Dragtværkstedets mange gøremål.

Du vil i arbejdet i Dragtværkstedet komme til at arbejde både alene og have arbejde og projekter sammen med dine kollegaer.

Om dig:

 • Du er en habil plantefarver og har en faglig funderet viden herom.
 • Du kan udføre og udvikle plantefarvning på en historisk baggrund med miljøvenligt tilsnit.
 • Du kan håndspinde og væve og har kendskab til tekstile teknikker.
 • Du har kendskab til forhistoriske og historiske dragter.
 • Du har erfaring med fremstilling af produkter til salg, samt farvning af stof og garn til dragtfremstilling.
 • Du evner at indgå i et team og kan samarbejde.
 • Du har fornemmelse for god service og har lyst til at give vores gæster en god oplevelse.
 • Du er imødekommende, udadvendt og opsøgende.
 • Du er god til at tale med folk og indgå i dialog med vores gæster.
 • Du kan formidle for børn og voksne.
 • Du kan hurtigt sætte dig ind i nyt stof og omsætte det til god formidling.
 • Du har evt. erfaring med formidling fra andre museer eller turistattraktioner.
 • Du ønsker at engagere og udvikle dig som formidler, gennem oplæring og kollegial sparring.
 • Du trives både med at arbejde alene og i forskellige grupper.

Om os:

Sagnlandet er en travl arbejdsplads med en uformel omgangstone og en ambition om at skabe kvalitetsoplevelser og yde god service. Kort sagt: Vi er ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel for vores gæster. Vores gæster består af en skøn blanding af turister, familiegæster, skoler børneinstitutioner, virksomheder og forskere. Selv er vi en broget flok på i alt godt 30 årsværk. Nogle kolleger er fastansatte, flere er sæsonansatte. Nogle er på fuldtid, andre er på deltid og nogle er ansat i fleksjob. Hertil kommer kollegaer i studiepraktik, arbejdsprøvning og diverse jobtræningsforløb af kortere eller længere varighed. I højsæsonen er vi derfor ca. 80-90 folk på lønningslisten omfattende både studerende, pædagoger, håndværkere, arkæologer, lærere m.fl.

Sagnlandet Lejre er et Videns Pædagogisk Aktivitets Center (VPAC), der blev stiftet i 1964 for at skabe og formidle ny viden om fortiden ved forsøg.

Sagnlandet Lejres mission er “jeg prøver, jeg forstår!”. Vi vil gerne skabe og formidle viden og forundring om fortidens levevis baseret på forskning, levendegørelse, undervisning og aktiv deltagelse.

Vi tilbyder:

Stillingen som plantefarver i Dragtværkstedet er en sæsonansættelse med opstart hurtigst muligt. Ansættelsen stopper 31. oktober 2021.
Stillingen er på 25 – 32 timer ugentligt og der vil skulle påregnes arbejde i weekender og på helligdage, samt i sommerferien.
Såfremt både den ansatte og Sagnlandet Lejre er glade for ansættelsesforløbet, er det Sagnlandet Lejres hensigt at tilbyde stillingen til samme person til efterfølgende sæsoner.

Løntrin: Stillingen som plantefarver i Dragtværkstedet er på løntrin 26 (timeløn 167,20 kr.) samt feriepenge og pension.

Interesseret?

Ansøgningen skal sendes digitalt til job@sagnlandet.dk

Skriv venligst ”Plantefarver” i emnefeltet.
Bemærk: Ansøgning og CV skal sendes i et samlet pdf-dokument. Alle øvrige relevante dokumenter kan vedhæftes ved siden af.

 

Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Som udgangspunkt har vi desværre ikke ressourcer til at give personlig feedback på ansøgninger og CV, hvis du ikke har været til samtale.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Ida Demant

Værkstedsansvarlig i Dragtværkstedet

ida@sagnlandet.dk

eller

Lasse Stockholm Nielsen

Publikumschef

lsn@sagnlandet.dk

tlf.:  46 42 49 46

 

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Sagnlandet Lejres Formidlingsteam