JÆGERSTENALDERMILJØ 13.000-6.000 f.v.t

Jægerstenalderen er den længste periode i Danmarks oldtid.

Sagnlandets stenalder­boplads Athra rummer to miljøer fra jægerstenalderen. Miljøerne afspejler livet fra Nordens første pionerer op til en tid, hvor jægerstenalderfolket skulle tage stilling til, om de ville bosætte sig og udvikle sig til et bondesamfund. En skelsættende tid.

Athra ligger ved en af Sagnlandets mange søer. På den ene side af søbredden holder de første jægere og samlere i Norden til, altid på vandring efter jagtvildt og planteføde. Mød her et nomadefolk, der har indrettet en midlertidig jagtlejr. De har brug for at have et skjul til natten og en mulighed for at tilberede sig et måltid mad. På den anden side af søen, på den skovklædte søbred, er der skabt en sommerboplads for et lille familiesamfund fra Ertebøllekulturen omkring 4000 år f.Kr.

Bopladsen rummer to hytter, en bro til stamme både, en åben grav, ildsteder, sydegruber, en køkkenmødding og efterladenskaber fra flinthugning, garvning og andet arbejde. Vi tilbyder undervisning i begge områder, samt et undervisningstilbud der favner begge områder.

Varighed: 3 timer, kl. 10.15 ­ 13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som stenalderfolk.

Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene fagene historie, samfundsfag, geografi, dansk, hjemmekundskab.

Klassetrin: 3. klasse og opefter. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.

Antal elever: Max 28

Pris: 2100,- kr.ette lindebastsnor til fiskenettet.