Ved at benytte sagnlandet.dk accepterer du, at Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter behandler dine personoplysninger og cookies i henhold til nedenstående data- og cookiepolitik. Cookies bruges til få sagnlandet.dk til at fungere. Vi bruger bl.a. cookies til at gøre det muligt at lægge varer i kurven, logge ind og til at forbedre vores website.

Klik her for at gå til cookie-politik

Generelt om Sagnlandet Lejre

Sagnlandet Lejres vedtægtsbestemte formål er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter. Herunder hører gennemførelse af forskningsopgaver og viderebringelse af resultaterne gennem videnskabelige kanaler og aktiv formidling og undervisning til borgerne.

Kort om Privatlivs- og persondatapolitik

Denne privatlivs- og persondatapolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde om, hvilke persondata Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter behandler, og hvordan vi behandler dem – persondata skal forstås som al personhenførbar data.

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres forbeholder Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter sig retten til at afvise ordre og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre at Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende lovgivning.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af kunde- og leverandørforholdet mellem kunder og Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Du kan tilgå sagnlandet.dk uden at oplyse os om dine persondata. Ved tilgang til hjemmesiden uddeles der et ID til din session. Dette kan ikke identificere dig som person.

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du besøger sagnlandet.dk;
E-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, alder, køn, tekniske detaljer (IP-adresser inkluderet), adfærd (inkluderet: besøgte URL, event triggers, handlinger såsom klik, åbningsrater, log-in, tid på hver side mv.), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af en handel.

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Opretter en konto
 • Foretager køb
 • Sender forespørgsler, klager og/eller interagerer med Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter på anden vis
 • Tilmelder dig og/eller interagerer med online markedsføringsmaterialer (herunder med ikke begrænset til nyhedsbreve, sms- og notifikationer, annoncer på tredjepartshjemmesider eller lignende)
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter
Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler.

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter benytter anerkendte kortindløsere til evt. håndtering af online korttransaktioner og opbevarer ikke informationer om betalingskort. Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.

Sagnlandet Lejres formål med brug af persondata

For at Sagnlandet Lejre kan leve op til sit vedtægtsbestemte formål og sikre dig den bedst mulige oplevelse, både i forbindelse med et fysisk besøg hos os eller ved brug af vores digitale tilbud, indsamler og behandler vi persondata om vores gæster og brugere.

Hvis nedenstående persondatapolitik ikke kan accepteres forbeholder Sagnlandet Lejre sig retten til at afvise levering af ydelser og produkter samt håndtering af forespørgsler, da manglende accept kan medføre at Sagnlandet Lejre ikke kan servicere forholdet tilfredsstillende.

Sagnlandet Lejres indsamling og behandling af persondata begrænser sig alene til informationer, der er nødvendige for at vi kan levere en ydelse eller et produkt, behandle forespørgsler samt forbedre og markedsføre vores ydelser og produkter.

Her giver du accept til Sagnlandets Lejres brug af dine persondata

Du giver automatisk og eksplicit samtykke til Sagnlandet Lejres brug af dine personhenførbare informationer, når du:

– eks. selv indtaster informationer via Sagnlandet Lejres hjemmesideformularer, interagerer med Sagnlandet Lejres sociale medier, oplyser sådanne informationer pr. telefon eller skriver dem i brev eller via e-mail i forbindelse med henvendelser til Sagnlandet Lejre.

Det gør du f.eks. i forbindelse med køb af online-billetter, booking og køb af undervisningsforløb, kurser, fortidsfamilieophold, særlige gruppearrangementer og guidede ture, mødebooking, medlemskab af Sagnlandets Lejres Venneforening, medlemskab af Sagnlandet Lejres Erhvervsklub, tilmelding til elektroniske nyhedsbreve og lignende.

De oplysninger Sagnlandet Lejre behandler i forbindelse med ovenstående ydelser omfatter typisk bl.a. dit navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger.

Disse oplysninger bruger Sagnlandet Lejre for at kunne give dig en god service, der sikrer, at du modtager de ydelser fra Sagnlandet Lejre, som du efterspørger.

Sagnlandet Lejre gennemfører løbende frivillige brugeranalyser blandt vores gæster i forbindelse med besøg.

Du giver automatisk og eksplicit samtykke til Sagnlandet Lejres brug af dine personhenførbare informationer, når du:

– Udfylder en brugeranalyseformular og evaluerer din oplevelse af dit besøg, gennemførte undervisningsforløb, særarrangement og lignende ydelser og produkter.

Du vælger selv, om du besvarer alle spørgsmål i sådanne brugeranalyser. Sådanne analyser omfatter typisk information om aldersgruppe, målgruppetilhørsforhold, postnummer, transportform, nationalitet og lignende.

Disse oplysninger bruger Sagnlandet Lejre til anonymiserede målgruppeanalyser og statistik med henblik på løbende at forbedre vores service, produkter og dermed sikre størst mulig gæstetilfredshed.

Sagnlandet Lejre markedsfører sine ydelser og produkter via digitale platforme som hjemmeside og sociale medier.

Du giver automatisk og eksplicit samtykke til Sagnlandet Lejres brug af dine personhenførbare informationer, når du:

– Klikker ind på Sagnlandet Lejres egen hjemmeside og her accepterer brug af cookies og de informationer der registreres om din digitale brugeradfærd og den hardware du benytter.

Læs mere om Sagnlandet Lejres Cookie-politik nederst på denne side.

Sikkerhed i forbindelse med persondata

Sagnlandet Lejre har truffet organisatoriske og tekniske og foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

– Sagnlandet Lejre har interne regler om persondata i form af procedurer og tekniske foranstaltninger, der skal sikre, at kun relevante personer med et sagligt arbejdsmæssigt behov har adgang til dine informationer.

– Hvor Sagnlandet Lejre benytter eksterne databehandlere for at kunne levere tilfredsstillende ydelser og produkter (som f.eks. online billetter, online betalingssystemer, hjemmeside-hosting og lignende) har Sagnlandet Lejre indgået databehandleraftale, hvor data behandlere og eksterne leverandører har påtaget sig tavshedspligt og pligt til at overholde persondatalovgivning.

– I forbindelse med Sagnlandet Lejres hjemmeside, sagnlandet.dk, har Sagnlandet Lejre taget alle rimelige forholdsregler for at forebygge virus og hackerangreb. Sagnlandet Lejre kan dog ikke garantere, at http://www.sagnlandet.dk til enhver tid er fri for virus, hvorfor Sagnlandet Lejre fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler, at du som bruger beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, logge ud af dine konti, installere antivirus software og løbende holde din egen software og apps opdateret.

– Vi opbevarer og behandler dine oplysninger så længe det er relevant, og vi har et sagligt formål hermed. Som udgangspunkt opbevares informationer i 5 år jf. bogførings- og hvidvaskningslovens krav om denne periode omfattende alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger. Såfremt dine oplysninger er anonymiseret, således at de ikke længere kan spores tilbage til dig, kan vi dog opbevare dine oplysninger i en længere periode som led i statistiske analyser.

Ret til indsigt, korrektion og sletning af persondata

Du kan til hver en tid bede om indsigt, korrektion eller sletning af dine data.

– Adgangen til indsigt kan dog være begrænset af hensyn til forretningshemmeligheder eller anden lovgivning. Sagnlandet Lejre forbeholder sig endvidere ret til at afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssigt meget arbejde eller kræver teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt) eller som påvirker beskyttelsen af andre personers oplysninger og hensyn til deres privatlivsbeskyttelse.

– Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, vil naturligvis sørge for, at de enten bliver rettet eller slettet efter din henvendelse og nærmere aftale.

Henvendelse om indsigt, korrektion eller sletning af dine persondata skal ske til kontakt@sagnlandet.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Sagnlandet Lejre vil værdsatte, at du altid først kontakter os, hvis der er forhold vedrørende dine persondata, du ønsker drøftet. Som oplyst ovenfor under ”formål med Sagnlandet Lejres brug af persondata”, vil vi gerne sikre din den bedst mulige oplevelse. Det gælder naturligvis også i forbindelse med vores håndtering af dine persondata.

På forhånd tak samt tak fordi du tog dig tid til at læse vores persondatapolitik.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Vi kan gøre brug af den indsamlede information på følgende måder:

 • Til at personalisere din oplevelse på mail og hjemmeside gennem personlige anbefalinger på baggrund af købshistorik
 • Til at forbedre sagnlandet.dk og markedsføring fra Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter
 • Til at kunne servicere dig bedre ved henvendelse til kundeservice
 • Til at administrere konkurrencer, kundeundersøgelser mv.
 • Til hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordre
 • Til at indhente produkt- og trustpilot anmeldelser
 • Til opfølgning på henvendelser
 • Til generel markedsføring

Hvordan beskytter vi dine informationer?

Vores hjemmeside scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at vi hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre vores hjemmeside så sikker som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt vores persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

I tilføjelse af ovenstående behandles eventuelle sensitive- og betalingsinformationer på krypterede servere, der ikke kan tilgås udefra. Kreditkortinformationer behandles af kortindløsere og kan ikke tilgås af hverken Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter eller ansatte hos kortindløsere. Disse transaktioner opbevares ikke på interne servere og behandles på intet tidspunkt af Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter selv.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på sagnlandet.dk eller via telefonisk kontakt videregives kun til:

 • Interne afdelinger / personale
 • Betroede tredjemænd der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder inkasso og retslige instanser
 • Forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføring.

For at kunne give den bedst mulige oplevelse på Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter’ hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i anonymiseret form f.eks. til at se, hvilke sider og hvilket indhold brugerne interagerer med.

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter kan anvende Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på sagnlandet.dk og kan findes her:www.google.com/privacy

Blandt Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter og alle forretningspartnere og leverandører forefindes en databehandleraftale, der til hver en tid skal sikre brugernes og kundernes interesser. Disse aftaler kan til hver en tid fremvises på anmodning.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Dine oplysninger lagres på servere i EU. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscentervegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde evt. nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver email. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan vores kundeservice kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Ved afmelding af markedsføring fra Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt efter karakteren af dataene.

Du kan til hver en tid bede om indsigt eller sletning af dine data. Af anden lovgivning (hhv. bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.

Datalækage

Vi tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Ved mistanke om datalækage fra Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter interne servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt.

Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.

Har vi mistanke om datalækage fra Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter eller dennes eksterne partnere, vil alle  implicerede, herunder også brugeren, blive informeret herom indenfor 72 timer. Har du mistanke om, at dine data er lækket fra Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter, bedes du til hver en tid tage kontakt til os.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder og herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os.

Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du kontakte os.

Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

Revision

Vi reviderer løbende vores processer for databehandling. Denne politik opdateres en gang årligt.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte vores kundeservice.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde vores nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver email. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan vores kundeservice kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Ved afmelding af markedsføring fra Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.