Donation

Forslag: 200,00 DKK

Støt Sagnlandet Lejre

Når du støtter Sagnlandet Lejre er du med til at sørge for, at vi – også fremover – kan slå dørene op til fortidsoplevelser for store og små.

Vis mere

På lager

Donationer til Sagnlandet Lejre over 200 kr. er fradragsberettiget. Tast CPR-nummer her - så bliver din donation automatisk indberettet til selvangivelsen.

Product price
Additional options total:
Order total:

Varenummer (SKU): giv Varekategori:

Beskrivelse

Tak for din støtte!

Vi er så taknemmelige for jeres alle sammens hjælp i en svær tid. Al hjælp og donationer er  værdsat, og er med til at sørge for, at vi – også fremover – kan slå dørene op til fortidsoplevelser for store og små.

Når du donerer til Sagnlandet Lejre
Beløb på over 200 kroner givet som frivillige gavebidrag til Sagnlandet Lejre er fradragsberettiget, da Sagnlandet Lejre er godkendt af SKAT som ­almen velgørende og almen­nyt­tig institution efter ligningslovens § 8A. Det betyder, at du som giver kan trække beløbet du donerer fra i din skattepligtige indkomst. Fradragsberettigelsen for donationer gælder beløb fra 200 og op til 16.600 kroner.

Husk derfor at oplyse CPR-nummer – eller hvis I donerer som virksomhed, CVR – når I overfører frivillige donationer til Sagnlandet Lejre. Så indberetter vi donationen, som herefter bliver automatisk registreret på jeres selvangivelse. Repræsenterer du en virksomhed og vil I gerne støtte Sagnlandet Lejre? Så meld jeres virksomhed ind i Sagnlandet Lejres erhversklub. Læs mere her

TAK FORDI DU STØTTER SAGNLANDET LEJRE!

Sagnlandet Lejre er godkendt af SKAT som ­almen­nyt­tig institution efter ligningslovens § 8A. Det er af stor betydning for Sagnlandet Lejre at stå på listen over almenvelgørende institutioner, og for at kunne forblive på listen skal Sagnlandet Lejre modtage frivillige gavebidrag på minimum 200 kr. fra mindst 100 personer.
Vi gør opmærksom på, at opnåelse af fradragsret for gavebidrag forudsætter at Sagnlandet Lejre i indeværende kalenderår opnår mere end 100 frivillige gavebidrag af mindst 200 kr. i indeværende kalenderår.
Regler og bekendtgørelser fra SKAT om frivillige gavebidrag og godkendelse som almenvelgørende intuitioner efter ligningslovens paragraf 8A.

Med MED ET FRIVILLIGT GAVEBIDRAG STØTTER DU:

 • En almennyttig, selvejende erhvervsdrivende fond: SAGNLANDET LEJRE – Historisk-Arkæo­log­isk Forsknings- og Formidlingscenter er en selvejende erhvervsdrivende fond grundlagt i 1964. Centrets øko­nomiske grundlag tilvejebringes ved en kombination af egne indtægter og of­fent­lige driftstilskud samt lejlighedsvise bidrag fra private og offentlige fonde og puljer til projekter.
 • Sagnlandets vedtægtsbestemte formål (§ 2): “at drive et forskningscenter for udførelse af etno­log­iske, historiske og arkæologiske eksperimenter, gennemførelse af hertil hørende forsk­ningsopgaver, og at viderebringe resultaterne gennem videnskabelige kanaler og gennem en aktiv formidling og undervisning.” Alle vores indtægter går til opfyldelse af dette formål.
 • Sagnlandets Mission: “Jeg prøver og jeg forstår”. Vi vil skabe og formidle viden og forundring om for­tid­ens leve­vis gennem eksperimental arkæologisk forskning, levendegørelse og un­der­vis­ning base­ret på aktiv deltagelse for både børn og voksne.
 • Sagnlandets Værdigrundlag: Mangfoldighed – Forståelse – Ansvar. Vi tager udgangspunkt i at al­le mennesker har rødder i en specifik kultur og både er historieskabte og historieskabende med et fælles ansvar for, hvordan fremtidens samfund bliver formet. Med vores basis i arkæo­lo­gi og historie vil vi sætte perspektiv på samtiden. Derfor baserer vi vores værdigrundlag på:

Mangfoldighed – fordi historien viser mangfoldighed i menneskers kultur, selv- og omver­dens­forståelse.

Forståelse – fordi historien viser sammenhænge mellem menneskers kulturelle baggrund og deres samfundssyn, natursyn og ressourceudnyttelse.

Ansvar – fordi vi bør lære af historien og forholde os aktivt og reflekteret til en bæredygtig for­valt­ning af kultur- og naturarv i udformningen af fremtidens samfund.

 • Et videnspædagogisk aktivitetscenter. Sagnlandet er af Undervisningsministeriet.klassificeret som ét af Danmarks 16 videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) De 16 Videnspædagogiske Akti­vitetscentre udgør de væsentlige videns­formidlende institutioner inden for: “… de tekniske & naturvidenskabelige og de kunstneriske, kulturelle, historiske, litterære og filosofiske om­råd­er, der ikke er museer, men som står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt til­gængelige fænomener og begreber – og hvis koncept bygger på vidensformidling via pub­li­kums aktive deltagelse.” (www.uvm.dk)
 • En seværdighed af national interesse. Sagnlandet er udvalgt af Kulturstyrelsen som én af 200 særligt udvalgte seværdigheder af national interesse og forsynet med det brune Johanneskors.
 • En almennyttig institution. Sagnlandet er godkendt af SKAT som alment velgørende/­almen­nyt­tig institution efter ligningslovens § 8A. Derfor kan givere fratrække gavebeløb i deres skatte­plig­tige indkomst indenfor de i ligningslovens § 8A fastsatte grænser (se omstående side).
 • En rummelig arbejdsplads: Sagnlandet beskæftiger ca. 60 helårs- og sæsonansatte ildsjæle af hånd­værkere, pædagoger, arkæologer, studerende, ufaglærte, fleksjobbere m.fl. I alt ca. 31 års­værk. Hertil kommer frivillige fra bl.a. foreningen Sagnlandets Venner.
  • Sagnlandet bidrager til et rummeligt arbejdsmarked og er praktiksted for folk i revalidering, arbejds­prøvning, løntilskud og uddannelsespraktik for folkeskole, ungdomsudannelser mv.
 • En professionel ledet institution: Sagnlandets direktør refererer til en ulønnet bestyrelse med viden­skabe­lige, attraktionsfaglige, økonomiske, ledelsesmæssige og politi­ske kompetencer:

Formand, professor i arkæologi, Dr. Phil Kristian Kristiansen, Göteborg Universitet; Næstfor­mand, advokat Flemming Dam­gård Larsen, Folketingsmedlem; Tidligere direktør Peter Skak Iver­sen, DONG ENERGY A/S; Tidligere direktør Asger Høeg, Experimentarium; Tidligere undervisingsminister, folketingsmedlem Christine Antorini, Direktør Dorte Kiilerich, Professor og Ph.d. i zoologi, Morten Meldgaard, Statens Naturhistoriske Museum; Borg­­mester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune; Civil ingeniør, bestyrelsesmedlem Søren Kähler, Rock­wool Fonden.

Hendes Majestæt Dronningen har siden 2003 været Centrets protektor.

X