Datoen for indvielse af vikingehallen er på plads.

Fredag den 29. maj 2020 slår vi dørene op til et spritnyt vikingeområde. Oplev vores nye kongehal, der er en genskabt udgave af den største bygning fra vikingetiden fundet i Danmark. Med en længde på 61 meter og en loftshøjde på lidt over 10 meter, er byggeriet en imponerende præstation, både dengang og den dag i dag.

Det er en helt fantastisk følelse og en kæmpe lettelse nu at have den endelige dato for åbningen på plads, fortæller en storsmilende direktør:

-Det er godt ti år siden vi præsenterede ideerne for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og efterfølgende Augustinus Fonden, og nu kommer kulminationen så. Når vi kan klippe snoren, takke både to store fonde, der troede på ideen og de mange, mange exceptionelt dygtige folk, som har arbejdet på projektet sammen med os. Og når vi, ikke mindst og langt om længe, kan invitere vores gæster indenfor i en færdig og fuldt udstyret kongehal dateret til 700-tallet. Med den genskabte kongehal kan vi tage dem med på en tidsrejse til et unikt bygningsværk opført af nogle af vikingetidens tidligste konger. En kongehal smækfyldt med billedskærerarbejder og alt hvad der dengang har hørt sig til af møbler, våbenudstyr og andet grej – det bliver en stor dag!

Og den er noget ganske særligt, bygningen:

-1000 tons egetømmer er nu omsat til et ikonisk bygningsværk, siger Lars Holten og fortæller, at det nye vikingemiljø i Sagnlandet Lejre er en kulturoplevelse i særklasse, som kan være med til at kaste lys over vikingetidens begyndelse og det samfund som fandtes før og imens et af verdens ældste kongeriger blev til:

– Derfor er vi også både utrolig glade for og meget stolte over, at vores protektor Hendes Majestæt Dronningen har givet tilsagn om at deltage i indvielsen af vores genskabte vikingekongehal her i Sagnlandet Lejre. Det er et af de bedste breve, jeg har fået længe, siger direktøren og nikker hen mod brevet fra kongehuset.

Vi havde den glæde at have Hendes Majestæt Dronningen på privatbesøg herude i april hvor hun mødte nogle af håndværkerne og oplevede selve processen bag byggeriet. Det er jo helt fantastisk at have en protektor, som i den grad er inde i stoffet. En protektor som, allerede idet hun træder ind i hallen, spørger til, om det er frankiske drikkeglas, vi står med, og som kan genkende billederskærer-arbejder, og hvilke fund de kommer fra, og glæder sig over de lidt mere nørdede aspekter af det faglige indhold sammen med os, smiler direktøren og fortsætter:

-Og nu glæder vi os bare vanvittig meget til at vise det færdige resultat til både Hendes Majestæt Dronningen og alle vores gæster, siger han, og slutter med at opfordre alle til at besøge Sagnlandet Lejre i 2020, når han og kollegaerne slår døren op til det mest storslåede must-see for vikingeinteresserede der er skabt i mere end i 1000 år.

Hendes Majestæt Dronningen var i løbet af 2019 på et privat besøg i Kongehallen. Hendes Majestæt Dronningen, der er protektor for Sagnlandet Lejre, vil den 29. maj indvie Kongehallen for publikum.

Fakta om: SAGNKONGERNES VERDEN – I projekt Sagnkongernes Verden rekonstruerer Sagnlandet Lejre Danmarks største vikingehal. Bygningen er over 60 meter lang og originalen blev udgravet af arkæologer fra Roskilde Museum i 2009. Projektet er realiseret med støtte fra to store fonde, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, som har doneret henholdsvis 65 og 10 millioner til projektet.

Samarbejdspartnere
Sagnlandet Lejre har i forbindelse med projektet en lang række samarbejdspartnere, som med deres ekspertise er med til at forvandle drøm til virkelighed:
Bygherrerådgiver: Elgaard Architecture A/S
Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter A/S
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S, Rådgiv. Ingeniører
El ingeniør: Gert Carstensen A/S
Specialrådgiver: Tegnestuen Kronværk
Hovedentreprenør: A/S Julius Nielsen & Søn
Træleverandør: Bondeskovgård Savværk

Fakta om: SAGNLANDET LEJRE – Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter er Danmarks ældste Videnspædagogiske Aktivitetscenter (VPAC), der åbnede for publikum i 1965 under navnet Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter. I 2009 skiftede centret til et nyt, mere folkeligt navn SAGNLANDET LEJRE. Der er i alt 16 VPAC’er med driftstilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark.

VPAC’erne dækker: “… de tekniske & naturvidenskabelige og de kunstneriske, kulturelle, historiske, litterære og filosofiske områder, er ikke museer, men står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og begreber – og hvis koncept bygger på vidensformidling via publikums aktive deltagelse.” (www.uvm.dk)

I løbet af de første 50 år har 3,3 mio. gæster, heraf 1 mio. skolebørn, passeret gennem porten til oldtiden og gjort sig egne, praksisnære erfaringer med forfædrenes liv og levned i Sagnlandets smukke landskaber og levendegjorte historiske miljøer fra jægerstenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tal.
Den 27. februar 2015 udpegede Miljøministeren og folketinget det område som bl.a. Sagnlandet Lejre ligger i til Sjællands første nationalpark, Nationalpark Skjoldungernes Land.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Lars Holten, e-mail: lah@sagnlandet.dk, dir. tlf. 4642 4940, mobil 3030 0839
Pressekontakt og projektleder – Inventar til Sagnkongernes Verden: Tania Lousdal Jensen, e-mail: tlj@sagnlandet.dk, tlf: 5355 0443
Praktisk info: Se www.sagnlandet.dk/besog-os/nyt-sagnkongernes-verden for information og videomateriale og følg med i byggeriet af Danmarks største vikingehal. Siden opdateres løbende.