Danmarks største vikingehal åbnede 17. juni

Fortidens vikinger er om nogen et folkeslag, som har ry for ikke at lade sig slå ud af stormvejr og søgang. Det samme kan man sige om de mange fagfolk og eksperter i Sagnlandet Lejre, som gennem flere år har arbejdet på at genskabe den største vikingehal, der nogensinde er fundet i Danmark.

Sammen med nogle af Danmarks dygtigste håndværkere og arkitekter og støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, har de gjort drømmen til virkelighed. Den 61 meter lange kongehal er genskabt på baggrund af arkæologiske fund fra Gl. Lejre, der blev udgravet af Roskilde Museum i 2009. Efter planen skulle den have slået dørene op i slutningen af maj ved et storstilet arrangement med over 1000 gæster.

En åbning som den nuværende corona-pandemi situation har gjort umulig.

Alligevel lader den sjællandske kulturattraktion sig ikke kue af krap sø. I stedet har de planlagt en åbning, som kan nå ud til mange flere.

Danmarks største vikingebygning slog dørene op onsdag den 17. juni

Den store åbning løb af stablen onsdag den 17. juni, hvor Sagnlandet Lejres protektor, Hendes Majestæt Dronningen, klippede snoren til det gigantiske vikingebyggeri. Og selvom Corona-pandemien både har krævet et datoskift og sat nogle helt andre rammer end først planlagt, blev det alligevel en storstilet åbning.

-Vi har måtte omstille os. Det skal ikke være nogen hemmelighed, siger en træt men storsmilende Sagnlandsdirektør, der de sidste måneder har haft et fast greb om rorpinden og ført Sagnlandet gennem en af de hårdeste storme i hans mere end 20 år på posten.

-Aktuelt betyder pandemien, at vi som alle andre har måttet vende helt op og ned på planerne. Heldigvis betyder det, at vi i Danmark har pandemien under kontrol og er i gang med en gradvis genåbning. Derfor er vi særdeles glade for, at vi nu kan slå dørene op igen, siger Lars Holten og fortæller om nogle af de mange ændringer og forholdsregler, Sagnlandet Lejre har sat i søen for at sikre en åbning, som både er forsvarlig og samtidig byggeriet og de gamle vikingekonger værdig:

-Det har været noget af en opgave. Noget af det allersværeste har selvfølgelig været at skære i gæstelisten. Både i forhold til at vi jo er sat i verden for at formidle for så mange gæster som muligt, og i forhold til, at der har været så mange utroligt kompetente og engagerede mennesker involveret, i at få gjort drømmen om at genskabe Lejrekongernes imponerende hovedsæde til virkelighed.

Alle inviteres på tidsrejse

Derfor var det nu en lille flok med behørig afstand, som onsdag den 17. juni indviede og åbnede kongehallen for kommende gæster. Der blev slået op for døren op til det monumentale genskabte bygningsværk. Med mere end 1000 tons dansk egetømmer, et utal af komplicerede håndsmedede detaljer hentet direkte fra arkæologiske fund, et mylder af ekstraordinære billedskærerarbejder, og en fyrstelig indretning med alt fra våbengrej, til smykker, senge og langborde er årets nyhed i Sagnlandet Lejre et byggeri og en oplevelse, der i den grad gør Danmarks vikingekonger ære.

Samme dag modtog Sagnlandet Lejre nemlig også Amalienborgmedaljen af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Fonden har nemlig påskønnet Sagnlandet Lejres genskabelse og formidling af Kongehalsprojektet, der sætter fokus på, at området omkring Lejre for over 1000 år siden var et vigtigt centrum for de danske vikinger. Medaljen ledsages af en pris på 300.000 kr.

-Heldigvis har Danmarks tidligste vikingekonger ikke ladet sig nøje, når det kommer til kvadratmeter. Kongehallen er over 650 kvadratmeter stor, og det betyder, at der er god plads til alle henover sommeren. Også med de aktuelle COVID-19 forholdsregler, fortæller direktøren:

Så snart Hallen er indviet, er den åben for alle der har lyst til at lægge vejen forbi Sagnlandet Lejre. Vi har gjort et kæmpe forarbejde for at sikre, at det bliver både muligt og trygt at besøge Kongehallen fra dag ét. Det betyder, at vi kommer til at have personale som håndterer gæsteflowet, så vi kan sikre en dag i Sagnlandet Lejre med gode oplevelser og ingen kø, fortæller en stolt direktør, og runder af:

-Vi glæder os! Det bliver en fantastisk dag, når vi langt om længe kan åbne døren og vise det færdige resultat af mange års arbejde, både til vores engagerede og vidende protektor, Hendes Majestæt Dronningen, og til vores mange gæster. For os er det en stor dag, hvor vi udover at invitere folk indenfor i vores 43 hektar skønne naturlandskab, nu også kan byde på den største vikingeoplevelse i 1300 år.

_____________________________________

Fakta om: SAGNKONGERNES VERDEN – I projekt Sagnkongernes Verden genskaber Sagnlandet Lejre Danmarks største vikingehal. Bygningen er 61 meter lang, og originalen blev udgravet af arkæologer fra Roskilde Museum i 2009. Projektet er realiseret med støtte fra to store fonde, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, som har doneret henholdsvis 65 og 11 millioner til projektet.

Projektet kombinerer vikingernes elegante arkitektur og ypperligt håndværk med det 21 århundredes teknologi og viden om indeklima, ar­bejds­miljø og lyssætning. Derfor er Kongehallens overlegne halkonstruktion placeret på moderne fun­da­men­ter med strøm, varme, vand og fiberkabler, der muliggør aktiviteter året rundt. Et nyt 4.000 m2 stort jord­varme­anlæg sikrer bæredygtig opvarmning af begge bygninger.

SAGNKONGERNES VERDEN er derfor ikke alene et nyskabende kulturhistorisk projekt, der for­binder historiens dybe rødder på tværs af arkæologi, mytologi, arkitektur og landskab i en integreret oplevelse. Det er også et teknologisk innovationsprojekt, hvor Sagnlandet har sat sig som mål at bryde nye veje og vise, hvordan man på æstetisk vis kan bygge bro mellem forhistorisk arkitektur og moderne, bæredygtig teknologi og produktions­me­tod­er for at skabe fleksible rammer for historisk levende­gørelse, undervisning og kulturhistoriske arrangementer.

Samarbejdspartnere
Sagnlandet Lejre har i forbindelse med projektet en lang række samarbejdspartnere, som med deres ekspertise har været med til at forvandle drøm til virkelighed:

  • Bygherrerådgiver: Elgaard Architecture A/S
  • Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter A/S
  • Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S, Rådgiv. Ingeniører
  • El ingeniør: Gert Carstensen A/S
  • Specialrådgiver 3D-design: Tegnestuen Kronværk
  • Totalentreprenør: A/S Julius Nielsen & Søn
  • Træleverandør: Bondeskovgård Savværk
  • CNC-skæring, ornamentik: Bystrup Maskinsnedkeri
  • Billedskærerarbejder, Sanna Marie Seipelt
  • Smedearbejder: Emil Nielsens Smedeværksted A/S

Fakta om: SAGNLANDET LEJRE – Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter er Danmarks ældste Videnspædagogiske Aktivitetscenter (VPAC), der åbnede for publikum i 1965 under navnet Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter. I 2009 skiftede centret til et nyt, mere folkeligt navn SAGNLANDET LEJRE. Der er i alt 16 VPAC’er med driftstilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark.

VPAC’erne dækker: “… de tekniske & naturvidenskabelige og de kunstneriske, kulturelle, historiske, litterære og filosofiske områder, er ikke museer, men står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og begreber – og hvis koncept bygger på vidensformidling via publikums aktive deltagelse.” (www.uvm.dk)

I løbet af de første godt 50 år har 3,3 mio. gæster, heraf 1 mio. skolebørn, passeret gennem porten til oldtiden og gjort sig egne, praksisnære erfaringer med forfædrenes liv og levned i Sagnlandets smukke landskaber og levendegjorte historiske miljøer fra jægerstenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tal.

Den 27. februar 2015 udpegede Miljøministeren og folketinget det område som bl.a. Sagnlandet Lejre ligger i til Sjællands første nationalpark, Nationalpark Skjoldungernes Land.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Lars Holten, e-mail: lah@sagnlandet.dk, dir. tlf. 4642 4940, mobil 3030 0839

Kommunikationschef: Tania Lousdal Jensen, e-mail: tlj@sagnlandet.dk, tlf. 5355 0443
Pressedeltagelse:
Repræsentanter fra pressen vil skulle tilmelde sig med fulde navn, det medie de repræsenterer, samt mailadresse og direkte telefonnummer her.
Sagnlandet Lejres pressekontakt er kommunikationschef Tania Lousdal Jensen, der kan nås på e-mail tlj@sagnlandet.dk og telefon: 5355 0443.