Fondsledelse

Sagnlandet Lejre er en almennyttig erhvervsdrivende fond hvis vedtægtsbestemte formål er ‘… at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter. Herunder hører gennemførelse af forskningsopgaver og viderebringelse af resultaterne gennem videnskabelige kanaler og aktiv formidling og undervisning til borgerne.’

Alle indtægter anvendes til opfyldelse af dette formål.

Sagnlandet Lejre forholder sig i denne sammenhæng til Komitéen for god Fondsledelses retningslinjer.

Læs om Komitéens arbejde https://godfondsledelse.dk/

Læs bestyrelsens redegørelse her i henhold til ’Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Redegørelse 2022
Redegørelse 2021
Redegørelse 2020
Redegørelse 2019
Redegørelse 2018

ÅRSBERETNINGER

Læs Sagnlandets Lejres årsberetninger

Tryk på hvert år for at downloade PDF-filen dertilhørende.

Sagnlandet Lejre er non-profit organisation, der formidler, forsker og underviser om vores fælles fortid. En del af driften bliver betalt via tilskud fra undervisningsministeret og Lejre Kommune, men hovedparten er indtægten fra din billet. Derfor er det dig som gæst, der sørger for, at Sagnlandet også næste år kan åbne dørene til familieoplevelser ud over det sædvanlige.