Forskning og forsøg i Sagnlandet Lejre

Arkæologiske fund udgør kun brudstykker af det, vore forfædre omgav sig med. Meget er kun delvist bevaret eller svært at beskrive og forklare.

I Sagnlandet Lejre er vi ikke kun et udflugtsmål, men et forskningscenter, som hele tiden bidrager med ny viden om fortiden. Forskning er Sagnlandet Lejres grundlag og det fundament, som formidling og undervisning hviler på.

 

Eksperimentel arkæologi

Eksperimentel arkæologi er en videnskabelig metode, der ved udførelsen af forsøg bidrager med nye forklaringer og tolkninger af arkæologiske fund. Sagnlandet opererer med tre forskellige kategorier af forsøg:

1) Forsøg med oldtidens teknologi
I denne form for forsøg bliver genstande eller arbejdsprocesser rekonstrueret og analyseret. Det kunne for eksempel være forsøg med fremstillingen og brugen af bestemte redskaber.

2) Forsøg med oldtidens livsvilkår og indgriben i naturen
I denne form for forsøg udfører man for eksempel undersøgelser af indeklima og dyrkningsformer.

3) Forsøg med arkæologisk metode og kildemateriales tilblivelse
Denne form for forsøg kunne for eksempel handle om, hvordan og hvor hurtigt forskellige materialer nedbrydes eller forandres, når de ligger i jorden.

 

Sagnlandets forskningsprojekter

Sagnlandet Lejre har hele tiden gang i større og mindre forsøg og forskningsprojekter. I disse år er vi blandt andet ved at genskabe Danmarks største kongehal fra vikingetiden, som er en del af det nye område Sagnkongernes Verden. Projektet åbner dørene til nye forsøg, eksperimenter og forskningsprojekter, som kan bringe ny viden frem om vikingerne.

 

 

Ny viden om vikingerne

Hvilke farver brugte vikingerne? Hvilket tøj gik de i? Hvordan byggede de en kongehal med en buet trækonstruktion? Der er gang i spændende forskningsprojekter i disse år.

Læs om Sagnlandets vikingeforskning

 

 

Forskningslegater

Sagnlandet har på indeværende tidspunkt ingen frie forskningslegatmidler, der kan søges. De midler vi råder over, anvender vi alene til egne projekter inden for keramikteknologi og tekstilteknologi, evt. i samarbejde med eksterne partnere som Sagnlandet Lejre i så fald selv kontakter.

 

HISTORIEN BAG SAGNLANDET LEJRE

Sagnlandet Lejre er stiftet i 1964 for at skabe ny viden om fortiden ved forsøg.

Læs mere her


DANMARKS STØRSTE VIKINGEHAL

Sagnlandet genopfører den kongehal, som i 2009 blev fundet i Gl. Lejre.

Læs mere her


VELKLÆDT I VIKINGETIDEN
Hvordan gik mennesker klædt i vikingetiden? Det bliver vi snart klogere på.

FARVERIGE VIKINGER
Forskernes analyser viser, at vikingetiden var ganske farverig.

VIKINGEHAL: FØLG BYGGEPROCESSEN

Sagnlandet Lejre genskaber Danmarks største vikingehal.

Se videoer (YouTube)