JERNALDERMILJØ 200 f.v.t – 200 e.v.t

Jernalderlandsbyen Lethra er en rekonstruktion af en mindre landsby fra tiden mellem år 200 f.v.t.­ – 200 e.v.t Eleverne oplever en rejse 2000 år tilbage i tiden, hvor jernalderfolket i Danmark lever i små høvdingesamfund, mens Kejser Augustus hersker i Romerriget.

Klassen bydes velkommen i et bondesamfund, med beboelseshuse, et vævehus, en træsmedje og en smedje med jernudvindingsplads. Der er flere små bygninger, dyrkede marker, overdrev, en stemnings­ fuld offermose og en gravplads. Flere af landsbyens beboere har stiftet bekendtskab med romerne på godt og ondt. Som øjenvidner kan de berette om deres oplevelser.

Varighed: 3 timer, kl. 10.15 ­13.15. Klassen har to instruktører, som arbejder i roller som jernalderfolk.

Fælles mål: Forløbet understøtter Fælles Mål i fagene historie, dansk, madkundskab. Historiekanon: Kejser Augustuss.

Klassetrin: 3. – 6. klasse. Forløbet tilrettelægges, så eleverne får alderssvarende opgaver.

Antal elever: Max 28

Pris: 2100,- kr.